Het team

Kunstuitleen Emmeloord

Curator (collectie, exposities, lezingen en andere activiteiten)
Almas Pieters
a.pieters@cultuurbedrijfnop.nl

Dagelijkse gang van zaken
Koenie Wind
kunstuitleen@cultuurbedrijfnop.nl

Marketing en PR
Denise Gehla
publiciteit@muzischcentrum.nl

Publiciteit en Communicatie
Fiona Ekkelenkamp
f.ekkelenkamp@muzischcentrum.nl

Vrijwilligers